Eurasian Eagle Owl Bubo bubo Ruoergai, Sichuan

Eurasian Eagle Owl Bubo bubo Ruoergai, Sichuan